Τάγμα Φραγκισκανών (1259-1300)
IDENTITY
Name (Variations)
Τάγμα Φραγκισκανών, Fratres Minores
Category
εκκλησιαστικός/ecclesiastical
Type
τάγμα/order
Doctrine
καθολικό/catholic
Colony
Κρήτη/Creta
Location
-
First mention
1259
Last mention
1300
Comments
-
RELATIONS
Role (Event) (3)
Place (0)