Νοσοκομείο Αγίου Λαζάρου (Χάνδακας προάστειο) (1281)
IDENTITY
Name (Variations)
Νοσοκομείο Αγίου Λαζάρου, Hospitalis Sancti Lazari
Category
εκκλησιαστικός/ecclesiastical
Type
νοσοκομείο/hospital
Doctrine
καθολικό/catholic
Colony
Κρήτη/Creta
Location
Χάνδακας προάστειο
First mention
1281
Last mention
-
Comments
-
RELATIONS
Role (Event) (2)
Place (0)