Άγιος Γεώργιος Μουγλινός (Χάνδακας προάστειο παλαιό) (1280-1320)
IDENTITY
Name (Variations)
Άγιος Γεώργιος Μουγλινός, Sanctus Georgius Muglino
Category
εκκλησιαστικός/ecclesiastical
Type
εκκλησία/church
Doctrine
ορθόδοξο/orthodox
Colony
Κρήτη/Creta
Location
Χάνδακας προάστειο παλαιό
First mention
1280
Last mention
1320
Comments
-
RELATIONS
Role (Event) (1)
Place (1)