Μονή Γέργερης (Γέργερη) (1268-1299)
IDENTITY
Name (Variations)
Μονή Γέργερης, Monasterium Gergeri
Category
εκκλησιαστικός/ecclesiastical
Type
μονή/monastery
Doctrine
καθολικό/catholic
Colony
Κρήτη/Creta
Location
Γέργερη
First mention
1268
Last mention
1299
Comments
-
RELATIONS
Role (Event) (2)
Place (0)