Μονή Κυρμουσή (Κυρμουσή) (1248-1320)
IDENTITY
Name (Variations)
Μονή Κυρμουσή, Monasterium Kyrmoisi, Chirmusi
Category
εκκλησιαστικός/ecclesiastical
Type
μονή/monastery
Doctrine
ορθόδοξο/orthodox
Colony
Κρήτη/Creta
Location
Κυρμουσή
First mention
1248
Last mention
1320
Comments
-
RELATIONS
Role (Event) (7)
Place (3)