Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης Λατινικό (1271-1320)
TAYTOTHTA
Όνομα (Παραλλαγές)
Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης Λατινικό, Patriarchatus Constantinopolitanus, Patriarcha Constantinopolitanus
Κατηγορία
εκκλησιαστικός/ecclesiastical
Τύπος
πατριαρχείο/patriachate
Δόγμα
καθολικό/catholic
Αποικία
Κρήτη/Creta
Θέση
-
Πρώτη αναφορά
1271
Τελευταία αναφορά
1320
Σχόλια
-
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (5)
Τόπος (10)