Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής (Μεταξά) (1299-1320)
IDENTITY
Name (Variations)
Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής, Sanctus Iohannes Evangelista
Category
εκκλησιαστικός/ecclesiastical
Type
εκκλησία/church
Doctrine
ορθόδοξο/orthodox
Colony
Κρήτη/Creta
Location
Μεταξά
First mention
1299
Last mention
1320
Comments
-
RELATIONS
Role (Event) (1)
Place (0)