Προφήτης Ηλίας (Βασιλιές) (1296-1320)
IDENTITY
Name (Variations)
Προφήτης Ηλίας, Sanctus Ylias
Category
εκκλησιαστικός/ecclesiastical
Type
εκκλησία/church
Doctrine
ορθόδοξο/orthodox
Colony
Κρήτη/Creta
Location
Βασιλιές
First mention
1296
Last mention
1320
Comments
-
RELATIONS
Role (Event) (1)
Place (0)