ΧΟΡΤΑΤΖΗΔΕΣ οικογένεια (1272-1278)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
ΧΟΡΤΑΤΖΗΔΕΣ
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
-
Όνομα πατέρα/συζύγου
-
Παρωνύμιο
οικογένεια
Φύλο
οικογένεια/family
Καταγωγή
ελληνική/greek
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
ελεύθερος/free
Κοινωνικό Καθεστώς
-
Τίτλος
-
Αξίωμα
-
Απασχόληση
-
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
CURTACII
 
Όνομα (Λατινικό)
-
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
-
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1272
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
1278
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
-
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (2)
Συγγένεια (0)
Εξάρτηση (0)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (0)
Θεσμός (0)
Τόπος (0)