χ.επ. Ηλίας Σοφός (1280-1281)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
χ.επ.
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
Ηλίας
Όνομα πατέρα/συζύγου
-
Παρωνύμιο
Σοφός
Φύλο
άνδρας/male
Καταγωγή
εβραϊκή/jewish
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
ελεύθερος/free
Κοινωνικό Καθεστώς
-
Τίτλος
-
Αξίωμα
-
Απασχόληση
-
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
-
 
Όνομα (Λατινικό)
Lignaco
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
Sapiens
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1280
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
1281
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
Πιθανόν ταυτίζεται με τον Ηλία Σοφό του Ιακώβ (1271-1279)
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (2)
Συγγένεια (0)
Εξάρτηση (0)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (4)
Θεσμός (0)
Τόπος (1)