ΜΑΡΜΑΧΙΩΤΗΣ Γαβριήλ (1230-1320)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
ΜΑΡΜΑΧΙΩΤΗΣ
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
Γαβριήλ
Όνομα πατέρα/συζύγου
-
Παρωνύμιο
-
Φύλο
άνδρας/male
Καταγωγή
ελληνική/greek
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
ελεύθερος/free
Κοινωνικό Καθεστώς
monacus/ca
Τίτλος
-
Αξίωμα
caloierus/calogrea
Απασχόληση
-
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
MARMACHIOTI
 
Όνομα (Λατινικό)
Gavrili
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
-
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1230
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
1320
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
Το 1320, κατά δήλωσή του, είναι 90 ετών
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (2)
Συγγένεια (1)
Εξάρτηση (0)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (0)
Θεσμός (0)
Τόπος (1)