ΑΝΥΦΑΝΤΟΥ Σοφία (1320)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
ΑΝΥΦΑΝΤΟΥ
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
Σοφία
Όνομα πατέρα/συζύγου
-
Παρωνύμιο
-
Φύλο
γυναίκα/female
Καταγωγή
ελληνική/greek
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
ελεύθερος/free
Κοινωνικό Καθεστώς
-
Τίτλος
-
Αξίωμα
-
Απασχόληση
-
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
ANIFANDU
 
Όνομα (Λατινικό)
Sophia
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
-
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1320
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
-
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
Πιθανόν το επώνυμο να δηλώνει και επαγγελματική ιδιότητα υφάντρας
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (1)
Συγγένεια (0)
Εξάρτηση (0)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (1)
Θεσμός (0)
Τόπος (1)