χ.επ. Θεόδωρος αρτοπώλης (1280)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
χ.επ.
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
Θεόδωρος
Όνομα πατέρα/συζύγου
-
Παρωνύμιο
αρτοπώλης
Φύλο
άνδρας/male
Καταγωγή
ελληνική/greek
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
ελεύθερος/free
Κοινωνικό Καθεστώς
επαγγελματίας/professional
Τίτλος
-
Αξίωμα
-
Απασχόληση
panicoculus
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
-
 
Όνομα (Λατινικό)
Theodorus
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
panicoculus
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1280
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
-
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
-
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (1)
Συγγένεια (0)
Εξάρτηση (0)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (1)
Θεσμός (0)
Τόπος (1)