ΚΑΦΑΤΟΣ Λέος του Αλέξιου (1281)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Επώνυμο
ΚΑΦΑΤΟΣ
Πατρικό επώνυμο (γυναίκα)
-
Όνομα
Λέος
Όνομα πατέρα/συζύγου
του Αλέξιου
Παρωνύμιο
-
Φύλο
άνδρας/male
Καταγωγή
ελληνική/greek
Γένος
-
Προέλευση
-
Προσωπικό Καθεστώς
ελεύθερος/free
Κοινωνικό Καθεστώς
-
Τίτλος
-
Αξίωμα
-
Απασχόληση
-
Αποικία
Κρήτη/Creta
Επώνυμο (Λατινικό)
GAFFATO
 
Όνομα (Λατινικό)
Leo
 
Παρωνύμιο (Λατινικό)
-
FLORUIT
Πρώτη αναφορά (ζωντανός)
1281
Τελευταία αναφορά (ζωντανός)
-
Πρώτη αναφορά (μακαρίτης)
-
ΣΧΟΛΙΑ
-
ΣΧΕΣΕΙΣ
Ρόλος (Γεγονός) (4)
Συγγένεια (2)
Εξάρτηση (0)
Άλλη Σχέση (Πρόσωπο) (5)
Θεσμός (0)
Τόπος (1)