Καμάρες Μονοφατσίου
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Όνομα (Παραλλαγές)
Καμάρες, Camare
Θέση
-
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έτος (Πρώτη Μνεία)
1227
Τύπος
casale
Αποικία
Κρήτη/Creta
Territorium
Candida
Sexterium
Dorsodurum
Turma
-
Civitas
-
Casale
-
In partibus
Κρήτη κεντρική / parte de medio
Σχόλια
Συνορεύει με τα χωριά Πυράθι, Αποσελέμι, Αρμανώγεια και Παλαιο-Στέρνες Στην περιοχή του βρίσκονταν τα όρια των σεξτερίων των Αγίων Αποστόλων και του Dorsoduro
ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσωπα (32)
Θεσμοί (1)
Πηγές (16)