Σκυλοχωριό
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Όνομα (Παραλλαγές)
Σκυλοχωριό, Schilochorio, Scilochorio
Θέση
-
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έτος (Πρώτη Μνεία)
1227
Τύπος
casale
Αποικία
Κρήτη/Creta
Territorium
Candida
Sexterium
Dorsodurum
Turma
-
Civitas
-
Casale
-
In partibus
-
Σχόλια
Συνορεύει με το χωριό Ασπροχωριό και Τρίφωνας
ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσωπα (13)
Θεσμοί (0)
Πηγές (11)