Καλύβια Επάνω
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Όνομα (Παραλλαγές)
Καλύβια Επάνω, Calivia Panno
Θέση
-
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έτος (Πρώτη Μνεία)
1241
Τύπος
casale
Αποικία
Κρήτη/Creta
Territorium
Sithia
Sexterium
-
Turma
Sithia
Civitas
-
Casale
-
In partibus
-
Σχόλια
Κοντά στη σημερινή περιοχή Ξερόκαμπος δυτικά της Σητείας
ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσωπα (3)
Θεσμοί (0)
Πηγές (1)