Χωριδάκι / Χωριδάκια
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Όνομα (Παραλλαγές)
Χωριδάκι, Χωριδάκια, Choridachi, Choridachia
Θέση
-
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έτος (Πρώτη Μνεία)
1227
Τύπος
casale
Αποικία
Κρήτη/Creta
Territorium
Candida
Sexterium
Dorsodurum
Turma
-
Civitas
-
Casale
-
In partibus
-
Σχόλια
Βρίσκεται εντός του τριγώνου που ορίζεται από τα χωριά Κακοχωριό (Μεταξοχώρι), Δαμάνια και Καρκαδιώτισσα
ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσωπα (1)
Θεσμοί (0)
Πηγές (1)