Σκοτεινή Σφάκα / Φλάκα
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Όνομα (Παραλλαγές)
Σκοτεινή Σφάκα / Φλάκα, Scotini / Scutini Flaca/Sfaca
Θέση
-
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έτος (Πρώτη Μνεία)
1227
Τύπος
casale
Αποικία
Κρήτη/Creta
Territorium
Candida
Sexterium
Dorsodurum
Turma
-
Civitas
-
Casale
-
In partibus
-
Σχόλια
Συνορεύει με το χωριό Παράνυμφοι Αναφέρεται μαζί με τα χωριά Προτόρια, Δαμάνια και Άγιος Μάμας Μονοφατσίου
ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσωπα (4)
Θεσμοί (0)
Πηγές (3)