Επισκοπή Χερσονήσου (Επισκοπή Χερσονήσου) (1260-1312)
IDENTITY
Name (Variations)
Επισκοπή Χερσονήσου, Episcopatus Kyronensis, Chironensis
Category
εκκλησιαστικός/ecclesiastical
Type
επισκοπή/diocese
Doctrine
καθολικό/catholic
Colony
Κρήτη/Creta
Location
Επισκοπή Χερσονήσου
First mention
1260
Last mention
1312
Comments
-
RELATIONS
Role (Event) (8)
Place (1)